Scenen

På EKA Miljörum finns en scen för uthyrning. Som bilden visar är scenen upphöjd en bit från marken och försedd med tak.

Sittplatser

De 30 tusenårsstenarna som är placerade framför scenen fungerar som sittplatser. Två vuxna personer får plats på varje sten. Det finns även gott om ståplatser bakom och runtom om stenarna.

Pris

Scenen på EKA Miljörum kan bokas för 375 kronor (inklusive moms) per gång.

Kontakt

Ring 0531-52 67 02 för att boka scenen.

Bengtsfors kommun

© Bengtsfors kommun | Webbansvarig: Anna Sandström

Adress

EKA Miljörum
EKAgatan
Bengtsfors

Kontakt

Frågor om besöksmålet EKA Miljörum: 0531-52 60 03

Frågor om saneringsprojektet EKA: 0531-52 60 03

Hyra scenen på EKA Miljörum: 0531-52 67 00

Bengtsfors kommun | Adress: Box 14, 666 21 Bengtsfors | Telefon: 0531-52 60 00 | E-post: kommun@bengtsfors.se