EKA saneringsprojekt

EKA-området var tidigare starkt förorenat av kvicksilver och dioxin. Huvuddelen av dessa föroreningar är nu borttagna. För att förhindra att kvarvarande föroreningar når omgivningen har flera skyddsanordningar installerats. Det är mycket viktigt att dessa skyddsanordningar kan bevaras under tusentals år och att kommande generationer känner till hur EKA-området ska skötas. Syftet med EKA Miljörum är att sprida de kunskaper som behövs för att långsiktigt skydda EKA-området.

Material från saneringsprojektet

(Motsvarar mappar på sidan 4 i "Riktlinjer för tillsyn och skötsel
av EKA-området".)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
EKA besiktningspunkter höst 2016.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2017-04-18 10.02
Avvikelser fjärrvärmeanslutning.pdföppnas i nytt fönster 965.4 kB 2017-04-18 10.04
Kontrollplan för besiktning av skyddsåtgärder - nov 2016.pdföppnas i nytt fönster 193.9 kB 2017-04-18 10.04

Akuta tillbud
eller akut fara

Om ett tillbud skulle inträffa på EKA Miljörum ska vissa rutiner följas.

Läs mer på sidan "Checklista vid akuta händelser".länk till annan webbplats

Bengtsfors kommun

© Bengtsfors kommun | Webbansvarig: Anna Sandström

Adress

EKA Miljörum
EKAgatan
Bengtsfors

Kontakt

Frågor om besöksmålet EKA Miljörum: 0531-52 60 03

Frågor om saneringsprojektet EKA: 0531-52 60 03

Hyra scenen på EKA Miljörum: 0531-52 67 00

Bengtsfors kommun | Adress: Box 14, 666 21 Bengtsfors | Telefon: 0531-52 60 00 | E-post: kommun@bengtsfors.se