Från industri till miljörum

EKA-fabriken i Bengtsfors. Foto: EKA jubileumsskrift

EKA-fabriken i Bengtsfors. Foto: EKA jubileumsskrift

Kraftstationen i Bengtsfors under byggnad.

Kraftstationen i Bengtsfors under byggnad.

Fram till 1895 är Bengtsfors ett litet samhälle med omkring 70 personer. År 1895 sker dock en förändring då Bengtsfors får en järnvägsförbindelse med Uddevalla. Till följd av den nya förbindelsen etableras fyra större industrier varav en är kloralkalifabriken Elektrokemiska Aktiebolaget. De andra industrierna är Sulfitfabriken, Sannesågen och Kulesågen.

Grundare till aktiebolaget i Bengtsfors är Johan Rudolf Lilljeqvist. Företaget är det första som framställer klorgas och natriumhydroxid på elektrokemisk väg. Vid kloralkalitillverkningen användes bland annat kvicksilver. Dioxiner är en restprodukt som bildas i processen när klorgas framställs.

Olika tider har haft olika syn på saker. När spanska sjukan härjade i början av nittonhundratalet var det en allmän åsikt att arbetarna på EKA-fabriken klarade sig bättre än de andra därför att de inandades de stärkande kvicksilverångorna.

(Ur Jan Leanders intervju med Herman Molndal.)

För att minska fraktkostnaderna för inkommande råvaror och utskeppad tillverkning flyttas kloralkalitillverkningen till Bohus. Bolaget i Bengtsfors byter namn till Bengtsfors Kraft- och Industri AB.

Under åren 1926-1930 bedrivs bland annat bageri, livsmedelsverksamhet, syfabriken Baxter, lådsnickeri och leksaksfabrik i lokalerna på EKA-området.

Kemtvätt etableras inom området 1955 och är verksam fram till 1976. Kemtvätten har bland annat bidragit till föroreningen PCE, perkloretylen, inom området.

Bengtsfors sågverk. Foto: Regionmuseum, Västra Götaland (1965)

Bengtsfors sågverk. Foto: Regionmuseum, Västra Götaland (1965)

Fram till och med året 1977 bedrivs sågverk med träimpregnering inom EKA-området.

Under mitten av 1990-talet genomförs de första undersökningarna på EKA-området i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns regi.

Bengtsfors kommun initierar EKA-projektet.

Sjöbotten och strandkanten filmas, foto: Åsa Svensson. Grundvattenprovtagning, foto: Johan Fogelström. Provtagning av sjöbotten, foto: Åsa Svensson

Mellan åren 2002-2003 bedrivs utredningar, huvudstudie och förprojekteringar. Referensundersökningar med provtagningar av luft, mark och yt- och grundvatten utförs.

Under 2005 pågår provtagning i mark, foto: Johan Fogelström. En tillfällig spont mot Bengtsbrohöljen anläggs för att förhindra spridning av föroreningar till sjön under saneringen, foto: Johan Fogelström

Under 2005 pågår provtagning i mark, foto: Johan Fogelström. En tillfällig spont mot Bengtsbrohöljen anläggs för att förhindra spridning av föroreningar till sjön under saneringen, foto: Johan Fogelström

Den 4 juli 2005 ger Miljödomstolen Bengtsfors kommun tillstånd till efterbehandlingsåtgärder vid EKA-området i Bengtsfors.

Den första delen av dräneringsledning mot Strömgatan grävs, foto: Johan Fogelström. Rivning av de förorenade delarna av EKA-byggnaden sker i ett tält för att förhindra spridning av damm, foto: Johan Fogelström.

Den första delen av dräneringsledning mot Strömgatan grävs, foto: Johan Fogelström. Rivning av de förorenade delarna av EKA-byggnaden sker i ett tält för att förhindra spridning av damm, foto: Johan Fogelström.

Våren 2006 inleds de första entreprenadarbetena.

Saneringsarbeten med urgrävning av förorenad jord på området inleds.

Saneringen avslutas under 2008 och området återställs till parkmark med ett minnesmärke över EKA i form av ett miljörum.

Landshövding Lars Bäckström inviger EKA Miljörum sommaren 2010, foto: Sofia Magnusson.

Landshövding Lars Bäckström inviger EKA Miljörum sommaren 2010, foto: Sofia Magnusson.

EKA Miljörum invigs.

Uppföljning av projektet och efterkontroller.

Bengtsfors kommun

© Bengtsfors kommun | Webbansvarig: Anna Sandström

Adress

EKA Miljörum
EKAgatan
Bengtsfors

Kontakt

Frågor om besöksmålet EKA Miljörum: 0531-52 60 03

Frågor om saneringsprojektet EKA: 0531-52 60 03

Hyra scenen på EKA Miljörum: 0531-52 67 00

Bengtsfors kommun | Adress: Box 14, 666 21 Bengtsfors | Telefon: 0531-52 60 00 | E-post: kommun@bengtsfors.se