Skiss över EKA Miljörum Tusenårsstenar att sitta på vid scenen. Soltrappa och trädäck Gång- och cykelväg mot centrum Grillplatser Scen Gröna rummet: utställning om miljön Utställning om EKA:s industrihistoria Stenlabyrint Utställning om saneringen Bäckträdgården Bro mot centrum Entré
Bengtsfors kommun

© Bengtsfors kommun | Webbansvarig: Anna Sandström

Adress

EKA Miljörum
EKAgatan
Bengtsfors

Kontakt

Frågor om besöksmålet EKA Miljörum: 0531-52 60 03

Frågor om saneringsprojektet EKA: 0531-52 60 03

Hyra scenen på EKA Miljörum: 0531-52 67 00

Bengtsfors kommun | Adress: Box 14, 666 21 Bengtsfors | Telefon: 0531-52 60 00 | E-post: kommun@bengtsfors.se