EKA Miljörum - ett område att bevara i 1000 år

EKA Miljörum i Bengtsfors är Sveriges första miljörum. På ett område med tidigare förorenad industrimark invid sjön Bengtsbrohöljen har en park med en unik sammansättning av sten, växter och vatten anlagts.

EKA-området var tidigare starkt förorenat av kvicksilver och dioxin. Huvuddelen av dessa föroreningar är nu borttagna. För att förhindra att kvarvarande föroreningar når omgivningen har flera skyddsanordningar installerats. Det är viktigt att dessa skyddsanordningar bevaras under 1000-tals år och att kommande generationer känner till hur EKA-området ska skötas.

Syftet med EKA Miljörum är att sprida de kunskaper som behövs för att långsiktigt skydda EKA-området.

Bengtsfors kommun

© Bengtsfors kommun | Webbansvarig: Anna Sandström

Adress

EKA Miljörum
EKAgatan
Bengtsfors

Kontakt

Frågor om besöksmålet EKA Miljörum: 0531-52 60 03

Frågor om saneringsprojektet EKA: 0531-52 60 03

Hyra scenen på EKA Miljörum: 0531-52 67 00

Bengtsfors kommun | Adress: Box 14, 666 21 Bengtsfors | Telefon: 0531-52 60 00 | E-post: kommun@bengtsfors.se